CATALÀ
ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

Ha treballat com a Dissenyador gràfic a
TV3 Televisió de Catalunya i a diferents estudis de
Barcelona; i com a Director d'art, a l'agència de
publicitat Eje i Muntañola Comunicació, durant 14 anys.
Des de l'any 2000 desenvolupa la seva activitat
professional com a freelance, col·laborant tant amb
l'administració pública, com amb empreses privades.

En els darrers anys, com a Director d'art i
Dissenyador gràfic, ha col·laborat, entre d'altres,
amb: Ajuntament de Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Ajuntament de Mollet del Vallès,
Diputació de Barcelona, Grupo Planeta, Rosa Bisbe,
Saldonar edicions, Ara llibres, Barcelona Activa,
Fundació La Caixa, RBA editores, L'Avenç...

Ha estat professor de Projectes
a les escoles de disseny Elisava i Bau, de Barcelona.

Ha participat com a jurat,
en diferents concursos.

FORMACIÓ:

Estudis relacionats amb les Arts plàstiques,
el Disseny gràfic, la Semiologia, la Fotografia,
el Cinema, el Vídeo, la Creativitat,... i també amb
temes extraprofessionals com l'Art, la Música,
la Historia, la Natura, l'Horticultura,
la Gastronomia, etc...

Badia 16, pral 1a.
08012 Barcelona, Espanya.
+34 654 040 714
+34 934 088 425
www.kilografik.com
info@kilografik.com


DESCÀRREGUES:
Currículum Vitae (PDF_DinA4) Cat
TRAYECTORIA PROFESIONAL:

Ha trabajado como Diseñador gráfico en
TV3 Televisió de Catalunya y en diversos estudios
de Barcelona; y como Director de arte, en la agencia de publicidad Eje i Muntañola Comunicació, durante 14 años.
Desde el 2000 desarrolla su actividad profesional
como freelance, colaborando tanto con la administración pública, como con empresas privadas.

En los últimos años, como Director de arte y
Diseñador gráfico, ha colaborado, entre otros,
con: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Ayuntamiento de Mollet del Vallés,
Diputación de Barcelona, Grupo Planeta, Rosa Bisbe,
Saldonar edicions, Ara llibres, Barcelona Activa,
Fundación La Caixa, RBA editores, L'Avenç...

Ha sido profesor de Proyectos en las escuelas de diseño Elisava y Bau, de Barcelona.

Ha participado como jurado,
en varios concursos de diseño.

FORMACIÓN:

Estudios relacionados con las Artes plásticas, el Diseño gráfico, la Semiología, la Fotografía, el Cine, el Vídeo, la Creatividad,... y también con temas extraprofesionales como el Arte, la Música, la Historia, la Naturaleza, la Horticultura, la Gastronomía, etc....

Badia 16, pral 1a.
08012 Barcelona, España.
+34 654 040 714
+34 934 088 425
www.kilografik.com
info@kilografik.com


DESCARGAS:
Portafolios (PDF_DinA4) Esp
PROFESSIONAL CAREER:

He has worked as Graphic Designer in
TV3 Televisió of Catalonia, in different studies,
and for 14 years, as Art Director of Advertising Agency in Publicitat Eje-Muntañola communication.
Since 2000 he is freeelance, collaborating with the Public Administration and Private Companies.

Recently, he has worked of Art director and
Graphic Designer, among others, for:
Barcelona City Council, Mollet del Vallès City Council, The Government of Catalonia, Diputació de Barcelona, Fundació La Caixa, RBA Publishing house, L'Avenç, Publishing house, Grupo Planeta Publishing house, RosaBisbe, Saldonar Publishing house, Ara llibres, Barcelona Activa...

He has been Teacher of Projects of Graphic design
at Elisava and Bau, Schools of design on Barcelone.

...He has participated in various awards, as jury.

TRAINING:

He studies Fine Arts, Graphic design,
Photography, Film, Video, Semiology, Creativity,...
and also extraprofessionals topics such as music, nature, gastronomy, history, art, etc...

Badia 16, pral 1a.
08012 Barcelone, Spain.
+34 654 040 714
+34 934 088 425
www.kilografik.com
info@kilografik.com


DOWNLOADS:
Portafolio (PDF_DinA4) Eng
TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE:

Il a travaillé comme Graphiste sur
TV3-Télévision de Catalunya (parmi díautres studios) et pendant 14 ans comme Directeur artistique
publicité Eje-Muntañola communication, de Barcelone.
Depuis l'année 2000 développe son activité professionnelle comme freelance, pour li administration publique et les entreprises privées.

Comme un concepteur ArtDirector-GraphicDesign,
ces dernières années, il a collaboré, entre autres, avec: Ajuntament (Mairie) de Barcelona, Generalitat (Gouvernement) de Catalunya, Diputació (Gouvernement Central) de Barcelona, Fundació La Caixa, RBA livres et Marketing, L'Avenç (histoire et culture magazine), Grupo Planeta, Éditorial, RosaBisbe, bijoux, Saldonar, Éditions, Ara llibres, Barcelona Activa...

Il a été professeur li École de design Elisava et Bau, de Barcelone, pendant plusieurs années.

... et a participé com un juré dans diverses compétitions.

FORMATION:

Il a fait des Études portant sur les Arts plastiques, Design graphique, Sémiologie, Photographie, Cinéma, Vidéo, Créativité,...et aussi sur thèmes extraprofessionnelles comme art, musique, nature, Horticulture, gastronomie, histoire, etc.

Badia 16, pral 1a.
08012 Barcelone, Espagne.
+34 654 040 714
+34 934 088 425
www.kilografik.com
info@kilografik.com


TÉLÉCHARGEMENT:
Portfolio (PDF_DinA4) Fran